Folúntas Poist – Tar ag obair linn!

Tar ag obair linn ar GRADAIM!

Tá muid ar lorg Oifigeach Forbartha sa Rannóg Fionntraíochta agus Gnó chun GRADAIM agus scéimeanna eile Glór na nGael a chur chun tosaigh i Mumhan & Connacht.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ón fhoirm seo.

Seoltar CV & Litir Chumhdaigh go dtí:
dara@glornangael.ie
nó líon an fhoirm seo roimh meánlae ar an Aoine 07 Iúil 2023

Roinn:

Tuilleadh Postálacha

85 GRADAIM Bronnta

Bronnadh comharthaí GRADAIM Gnó na hÉireann ar 85 gnólacht ag mórócáid i Halla na Cathrach, Baile Átha Cliath ar an

GA