Scéim Aitheantais Náisiúnta
don Ghaeilge sa Ghnó

Léirigh don phobal go bhfuil meas agat don Ghaeilge agus go bhfuil fáilte roimpi i do ghnólacht. 

Bíodh GRADAIM ar an bhalla agat!

An Nuacht is Déanaí

Is scéim aitheantais í GRADAIM do ghnólachtaí atá ag úsáid na Gaeilge mar chuid den ghnó, nó atá ag cur seirbhíse trí Ghaeilge ar fáil dá gcustaiméirí.

Comhartha atá i nduais GRADAIM a léiríonn don phobal go bhfuil meas ag an chomhlacht/ghnó don Ghaeilge agus do lucht labhartha na Gaeilge. Cuireann sé in iúl chomh maith do phobal na Gaeilge go bhféadfaidh bheith ag súil le leibheál airithe seirbhíse inár dteanga féin.

Tá 3 rannóg ann: Comharthaíocht | Brandáil agus Margaíocht | Seirbhís i nGaeilge.

Is féidir le gnólachtaí clárú chun dul faoi mholtóireacht in aon rannóg amháin, dhá cheann nó an trí rannóg ar fad agus bronnfar gradaim (cré-umha, airgead, ór nó gradam ar bith) de réir mar is cuí san rannóga sin.

Léarscáil GRADAIM

Ag teacht go luath;

beidh buaiteoirí GRADAIM 2022 a chlárú leis an léarscáil i mí na Samhna!

4 chéim le cur isteach

Cur isteach ar GRADAIM le haghaidh do ghnólachta féin

Cur isteach ar GRADAIM le haghaidh do ghnólachta féin

01

Clárú

Is cóir clárú linn, chun cur in iúil dúinn gur mhaith leat cur isteach ar GRADAIM agus chun go mbeidh muid in ann comhairle agus tacaíocht a chur ar fáil duit. Is gá clárú roimh 20ú Meitheamh chun beidh san áireamh le haghaidh GRADAIM 2022

02

Comhairle

Cuirfidh do choiste pobail Gaeilge áitiúil agus foireann Ghlór na nGael cuidiú agus comhairle ar fáil duit chun ullmhú don moltóireacht.

03

Moltóireacht

Déantar moltóireacht ar na gnólachtaí san fhomhair.

04

Bronnadh

Bronntar duaiseanna GRADAIM Gnó na hÉireann ag ócáid bhronnta i mí na Samhna.

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, conetur adiping elit Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Cad a deir na gnólachtaí bainte linn

teistiméireachtaí