Scéim aitheantais náisiúnta
don Ghaeilge sa ghnó

Léirigh don phobal go bhfuil meas agaibh don Ghaeilge agus go bhfuil fáilte roimpi i do ghnólacht. Bíodh GRADAIM ar an bhalla agat!

0
Coistí Pobal
+ 0
Gnó Cláraithe
+ 0
daonra ó dheas, a bhfuil Gaeilge acu
0 %
ar son táirge a úsáideann an Ghaeilge a cheannach

Nuacht is Déanaí

Scéim GRADAIM seolta i mBéal Feirste

Sheol an tAire Pobal, Deirdre Hargey an scéim nua GRADAIM Gnó na hÉireann go hoifigiúil inniu, 25 Samhain 2021, i mBéal Feirste, Is scéim nua

GRADAIM Gnó na hÉireann – Seolta

Sheol an Taoiseach an scéim nua GRADAIM Gnó na hÉireann inniu 04 Samhain 2021, scéim a chuirfidh an Ghaeilge go mór chun tosaigh sa ghnó

Is scéim aitheantais í GRADAIM do ghnólachtaí atá ag úsáid na Gaeilge mar chuid den ghnó, nó atá ag cur seirbhíse trí Ghaeilge ar fáil dá gcustaiméirí.

Comhartha atá i nduais GRADAIM a léiríonn don phobal go bhfuil meas ag an chomhlacht/ghnó don Ghaeilge agus do lucht labhartha na Gaeilge. Cuireann sé in iúl chomh maith do phobal na Gaeilge go bhféadfaidh bheith ag súil le leibheál airithe seirbhíse inár dteanga féin.

3 rannóg ann: Comharthaíocht | Brandáil agus Margaíocht | Seirbhís i nGaeilge.

Is féidir le gnólachtaí clárú chun dul faoi mholtóireacht in aon rannóg amháin, dhá cheann nó an trí rannóg ar fad agus bronnfar gradaim (cré-umha, airgead, ór nó gradam ar bith) de réir mar is cuí san rannóga sin.

GRADAIM Uile Éirinn

Léarscáil GHRADAIM

Bain úsáid as an léarscáil chun eolas a fháil faoi na Coistí Pobail agus na Gnólachtaí cláraithe ar fud na hÉireann

4 chéim le cur isteach

Cur isteach ar GRADAIM le haghaidh do ghnólachta féin

Cur isteach ar GRADAIM le haghaidh do ghnólachta féin

01

Clárú

Is cóir clárú linn, chun cur in iúil dúinn gur mhaith leat cur isteach ar GRADAIM agus chun go mbeidh muid in ann comhairle agus tacaíocht a chur ar fáil duit. Is gá clárú roimh 20ú Meitheamh chun beidh san áireamh le haghaidh GRADAIM 2022

02

Comhairle

Cuirfidh do choiste pobail Gaeilge áitiúil agus foireann Ghlór na nGael cuidiú agus comhairle ar fáil duit chun ullmhú don moltóireacht.

03

Moltóireacht

Déantar moltóireacht ar na gnólachtaí san fhomhair.

04

Bronnadh

Bronntar duaiseanna GRADAIM Gnó na hÉireann ag ócáid bhronnta i mí na Samhna.

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, conetur adiping elit Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Cad a deir na gnólachtaí bainte linn

teistiméireachtaí