Gheobhaidh tú eolas úsáideach anseo a chuirfidh go mór le cumas do ghnólachta gníomhaíochtaí na scéime a chur i gcrích. Tá cuid den eolas seo foilsithe ag eagraíochtaí eile ach creideann muid fein gur áiseanna úsáideacha iad seo ar fad do ghnólachtaí atá páirteach sa scéim GRADAIM.

Leabhrán Eolais 2023

Comharthaíocht, Ábhair Mhargaíochta & Brandáil

Bileoga Dea-chleachtais- Comharthaíocht agus Pacáistíocht.

Tá dhá bhileog ag Foras na Gaeilge le treoir ar an gcleachtas is fearr i dtaobh úsáid an dá theanga ar chomharthaíocht agus ar phacáistíocht.
Áiseanna

bileog Bwrdd yr Iaith Gymraeg

Tá bileog clóite ag Bwrdd yr Iaith Gymraeg ar dea-chleachtais comharthaíochta ar fáil anseo.
Áiseanna

Seirbhís i nGaeilge

An Fáinne

Tugann An Fáinne cumas Gaeilge an té atá á chaitheamh le fios agus go bhfuil sé/sí toilteanach í a labhairt. Tá trí leibhéal ar fáil: Fáinne Óir - a chuireann líofacht in iúl Fáinne Airgid - don duine le cumas bunúsach sa Ghaeilge Cúpla Focal - don duine le cúpla focal
Eolas

Lámhleabhar Miondíola

Téarmaí Gaeilge sa tionscal miondíola, foilsithe ag Foras na Gaeilge
Áiseanna

Lámhleabhar Bia & Dí

Lámhleabhar foilsithe ag Foras na Gaeilge dírithe ar an earnáil bia & dí
Áiseanna

Name Your Place Booklet

Is áis bhunúsach é an leabhrán seo a sholáthraíonn logainmneacha agus comhairle i dtaobh ainmniú eastáit tithíochta nó forbairtí eile i nGaeilge
Áiseanna

Cúpla Focal for Tourism Businesses

Leabhrán le liosta téamaí úsáideacha do ghnóanna in earnáil na turasóireachta. Foilsithe ag Fáilte Ireland.
Áiseanna
GA