Fiontraí Óg

Fiontraíocht na Gaeilge

Fiontraí óg

An bhfuil aithne agat ar dhuine óg a léiríonn bua na fiontraíochta?

Bronnfar dhá ghradaim ar leith le linn searmanas bronnta 2022 ar bheirt duine óg a léiríonn bua don fhiontraíocht le Gaeilge. Is sa dá rannóg seo a bhronnfar na gradaim:

Rannóg 1

Fiontraí Óg na Bliana

Aois 12 – 18 (aois scoile le linn na scoilbhliana 21/22)

Rannóg 2

Fiontraí Óg na Bliana

Aois 18 – 21 (duine atá thar aois na scoile ach faoi 22 bliain d’aois i Meitheamh 2022)

An dóigh chun duine óg a mholadh

Ar mholadh ón choiste pobail áitiúil nó ón scoil, déanfaidh moltóirí na scéime iarratas a mheas don Ghradam seo.

Chun duine óg a ainmniú don ghradam, is cóir an fhoirm ar an leathanach seo a  chomhlíonadh faoin 19 Lúnasa 2022.  Is gá a shoiléiriú ar an fhoirm mar a léiríonn an duine ainmnithe na tréithe seo a leanas:

Bronnadh

Tar éis sin, cuirfidh moltóirí na scéime aithne níos fearr ar na fiontraithe a shaothraíonn áit ar an ghearrliosta trí agallamh gairid.  Bronnfar trófaí, iPad agus 3 ticéad le haghaidh searmanas bronnta 2022 ar an dá bhuaiteoir, chomh maith leis an teideal ‘Fiontraí Óg na Bliana de chuid GRADAIM’.

Déan teagmháil linn ag gno@glornangael.ie le haghaidh tuilleadh eolais

Ainmnigh duine anois le haghaidh Fiontraí Óg na Bliana 2022

GA